Navigačný riadok

News :: Európsky parlament a Komisia dosiahli dohodu o vonkajšom rozmere

Európsky parlament a Komisia dosiahli dohodu o vonkajšom rozmere

(23/11/2012) Dňa 22. novembra prijal Európsky parlament na plenárnom zasadnutí správu švédskej poslankyne EP Isabelly Lövinovej o oznámení Európskej komisie o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky.

Parlament po preskúmaní všetkých náležitostí podporil návrh Komisie, ktorý stanovuje rovnaké udržateľné ciele v oblasti rybolovu pre medzinárodné aj európske vody.

V rámci žiadosti o rozšírenie pôsobnosti oznámenia a o integrované hľadisko zahŕňajúce európske politiky v oblasti obchodu a rozvoja podporuje správa Isabelly Lövinovej, poslankyne EP (za skupinu ALDE) väčšinu tém uvedených v tomto oznámení. Patrí sem vypracovanie globálneho systému dokumentácie o úlovkoch a vystopovateľnosti s cieľom bojovať proti nezákonnému rybolovu, posilnenie kapacity regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva a zvýšenie prínosu majiteľov lodí k finančnému odškodneniu splatnému v prijímajúcich krajinách, ktoré uzatvorili partnerské dohody. Rada zaujala k tomuto oznámeniu všeobecný postoj v marci 2012 a celkovo podporila politiku Komisie.