Kruimelpad

News :: Overeenstemming Europees Parlement en Commissie over de externe dimensie

Overeenstemming Europees Parlement en Commissie over de externe dimensie

(23/11/2012) Op 22 november nam de plenaire vergadering van het Europees Parlement het verslag van het Zweedse parlementslid Isabella Lövin over de Mededeling van de Europese Commissie inzake de externe dimensie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid aan.

Nadat aan alle essentiële voorwaarden was voldaan, steunde het Parlement het voorstel van de Commissie om in internationale wateren dezelfde duurzame visserijdoelstellingen te hanteren als in Europese wateren.

Hoewel er in het verslag van Isabella Lövin (ALDE-fractie) wordt gepleit voor een breder werkterrein van de Mededeling en voor een geïntegreerd beeld van het Europese handels- en ontwikkelingsbeleid, kan men zich toch in de meeste aspecten van de Mededeling vinden. Een voorbeeld is de uitwerking van een „mondiale regeling voor het documenteren van vangsten en traceerbaarheid” om de illegale visserij te bestrijden door de bekwaamheid van de regionale organisaties voor visserijbeheer te versterken en de scheepseigenaren meer te laten meebetalen aan de financiële compensatie aan landen die deelnemen in partnerschapsovereenkomsten. De Raad nam zijn algemene oriëntatie ten aanzien van deze Mededeling in maart 2012 aan, en steunde over het algemeen het beleid van de Commissie.