Navigācijas ceļš

News :: Eiropas Parlaments – rezolūcija par mazapjoma zveju

Eiropas Parlaments – rezolūcija par mazapjoma zveju

(23/11/2012) 22. novembrī Eiropas Parlamenta plenārsēdē tika pieņemts Izabellas Lēvinas (Isabella Lövin), Eiropas Parlamenta locekles no Zviedrijas, ziņojums par Eiropas Komisijas paziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju.

Pēc svarīgāko jautājumu apspriešanas Parlaments parakstīja Komisijas priekšlikumu, ar kuru tiek noteikti vienādi ilgtspējīgas zvejas mērķi gan starptautiskos, gan Eiropas ūdeņos.

Lūdzot paplašināt paziņojuma sfēru un kopainu, ietverot Eiropas tirdzniecības un attīstības politiku, Izabellas Lēvinas (ALDE grupa) ziņojums atbalsta lielāko daļu Paziņojumā ietverto tēmu. Tēmu vidū minēta „globālas nozvejas un izsekojamības dokumentēšanas shēmas“ izstrāde, lai cīnītos pret nelegālo zveju, reģionālo zivsaimniecības pārvaldības organizāciju kapacitātes stiprināšana un kuģu īpašnieku ieguldījuma palielināšana naudas kompensācijā, kas tiek maksāta valstīm, kuras gūst no labumu partnerības līgumiem. Padome savu vispārējo viedokli par šo Paziņojumu pieņēma 2012. gada martā, kā arī kopumā izteica atbalstu Komisijas politikai.