Naršymo kelias

News :: Europos Parlamentas ir Komisija susitarė dėl išorės aspekto

Europos Parlamentas ir Komisija susitarė dėl išorės aspekto

(23/11/2012) Lapkričio 22 d. Europos Parlamento plenarinės sesijos metu buvo patvirtinta EP narės iš Švedijos Isabella Lövin ataskaita dėl Europos Komisijos komunikato dėl bendrosios žuvininkystės politikos išorės aspekto.

Patvirtinęs visus esminius aspektus, Europos Parlamentas pritarė ir Komisijos pasiūlymui, kuriame nustatyti vienodi tausios žvejybos tikslai ir tarptautiniuose, ir Europos vandenyse.

Reikalaudama išplėsti Komunikato taikymo sritį bei taikyti platesnį požiūrį, apimantį Europos prekybos ir vystymosi politiką, savo ataskaitoje EP narė Isabella Lövin (ALDE frakcija) pritarė daugumai Komunikate nagrinėjamų aspektų. Šie aspektai susiję su „pasaulinės sugavimų ir atsekamumo dokumentavimo sistemos”, kuri padėtų kovoti su neteisėta žvejyba, sukūrimu, regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų gebėjimų stiprinimu ir laivų savininkų dalies, mokant finansinį atlygį šalims naudos gavėjoms pagal partnerystės susitarimus, didinimu. 2012 m. kovo mėnesį Taryba sutarė dėl bendro požiūrio dėl šio Komunikato ir taip pat bendrai parėmė Komisijos politiką.