Navigointipolku

News :: Euroopan parlamentti ja komissio yhtä mieltä ulkoisesta ulottuvuudesta

Euroopan parlamentti ja komissio yhtä mieltä ulkoisesta ulottuvuudesta

(23/11/2012) Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi 22. marraskuuta Euroopan parlamentin ruotsalaisjäsenen Isabella Lövinin mietinnön komission tiedonannosta yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta.

Hyväksyttyään kaikki pääkohdat parlamentti kannatti komission ehdotusta, jossa asetetaan samat kestävää kalastusta koskevat tavoitteet niin kansainvälisille kuin Euroopan vesille.

Vaikka mietinnössä kaivataan tiedonannon sovellusalan laajentamista ja integroitua näkemystä Euroopan kauppa- ja kehityspolitiikoista, Euroopan parlamentin jäsen Isabella Lövin (ALDE-ryhmä) puoltaa useimpia tiedonannossa käsiteltyjä aiheita. Näitä ovat selvitys saaliiden ja jäljitettävyyden maailmanlaajuisesta dokumentointijärjestelmästä, jolla taistellaan laitonta kalastusta vastaan, alueellisten kalastusjärjestöjen edellytysten vahvistaminen ja laivojen omistajien osallisuuden lisääminen taloudellisiin korvauksiin, joita maksetaan kumppanuussopimusten edunsaajamaille. Neuvosto muodosti yleisnäkemyksen tästä tiedonannosta maaliskuussa 2012, ja se tuki myös komission politiikkaa yleisesti.