Navigatsioonitee

News :: Euroopa Parlament ja komisjon on välismõõtme asjus ühel meelel

Euroopa Parlament ja komisjon on välismõõtme asjus ühel meelel

(23/11/2012) Euroopa Parlamendi 22. novembri täiskogu istungil kiideti heaks Euroopa Parlamendi liikme Isabella Lövini (Rootsi) aruanne komisjoni teatise kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtmest.

Kõik olulised punktid läbi arutanud, toetab parlament komisjoni ettepanekut, milles seatakse ühesugused jätkusuutliku kalapüügi eesmärgid nii rahvusvaheliste kui ka Euroopa vete suhtes.

Kuigi Euroopa Parlamendi liikme Isabella Lövini (Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon) koostatud aruandes nõutakse komisjoni reguleerimisala laiendamist ja terviklikku seisukohta, mis hõlmaks Euroopa kaubandus- ja arengupoliitikat, toetatakse selles enamikku teatises käsitletud teemasid. Need hõlmavad üleilmset püügi ja jälgitavuse dokumenteerimise süsteemi, et võidelda ebaseadusliku püügiga, piirkondlike kalandusorganisatsioonide tugevdamist ja laevaomanike panuse suurendamist rahalistes hüvitistes, mida makstakse partnerlepingutest kasu saavatele riikidele. Nõukogu võttis üldise lähenemisviisi selle teatise suhtes vastu 2012. aasta märtsis ja toetas ka rahvusvaheliselt komisjoni poliitikat.