Διαδρομή πλοήγησης

News :: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σε συμφωνία για την εξωτερική διάσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σε συμφωνία για την εξωτερική διάσταση

(23/11/2012) Στις 22 Νοεμβρίου, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε την έκθεση της ευρωβουλευτή Isabella Lövin από τη Σουηδία για την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Αφού είχαν διεκπεραιωθεί όλα τα ουσιώδη, το Κοινοβούλιο προσυπέγραψε την πρόταση της Επιτροπής η οποία θέτει όμοιους βιώσιμους αλιευτικούς στόχους για τα διεθνή όπως και για τα ευρωπαϊκά ύδατα.

Ενώ εμμένει σε μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Ανακοίνωσης και σε μια ολοκληρωμένη οπτική η οποία θα ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές πολιτικές εμπορίου και ανάπτυξης, η έκθεση της ευρωβουλευτή Isabella Lövin, (ομάδα ALDE) στηρίζει τα περισσότερα από τα θέματα που καλύπτονται στην Ανακοίνωση. Αυτά περιλαμβάνουν την εκπόνηση ενός «συστήματος τεκμηρίωσης παγκόσμιων αλιευμάτων και ανιχνευσιμότητας» με σκοπό την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, την ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας και την αύξηση της συνεισφοράς των ιδιοκτητών σκαφών στην οικονομική αποζημίωση που καταβάλλεται στις επωφελούμενες από συμφωνίες εταιρικής σχέσης χώρες. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τη γενική του προσέγγιση σχετικά με την ανακοίνωση το Μάρτιο του 2012 ενώ υποστήριξε καθολικά την πολιτική της Επιτροπής.