Sti

News :: Europa-Parlamentet og Kommissionen har indgået aftale om ekstern dimension

Europa-Parlamentet og Kommissionen har indgået aftale om ekstern dimension

(23/11/2012) Den 22. november godkendte Europa-Parlamentets plenarmøde det svenske parlamentsmedlem Isabella Lövins rapport om Kommissionens Kommunikation vedrørende den eksterne dimension af den fælles fiskeripolitik.

Efter godkendelse af alle de væsentlige forudsætninger har Parlamentet tilsluttet sig Kommissionens forslag, som fastlægger de samme mål for bæredygtigt fiskeri for internationale som for europæiske farvande.

Rapporten, der er udarbejdet af parlamentsmedlem Isabella Lövin (ALDE-gruppen), støtter op om de fleste af de emner, der er omfattet af Kommunikationen, samtidig med at den plæderer for en udvidelse af Kommunikationens formål og et integreret perspektiv, der omfatter de europæiske handels- og udviklingsaktiviteter. Dette omfatter udarbejdelse af en ‘global fangst- og sporbarhedsdokumentationsordning’ til bekæmpelse af ulovligt fiskeri, styrkelse af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og en øgning af bidraget fra skibsejere til udligningstilskud, der betales til partnerskabsaftalernes begunstigede lande. Rådet har vedtaget sin generelle indstilling til denne Kommunikation i marts 2012 og også globalt støttet op om Kommissionens politik.