Cesta

News :: Evropský parlament a Komise se shodly na vnější dimenzi společné rybářské politiky

Evropský parlament a Komise se shodly na vnější dimenzi společné rybářské politiky

(23/11/2012) Dne 22. listopadu schválil Evropský parlament na svém plenárním zasedání zprávu švédské poslankyně EP Isabelly Lövinové o sdělení Komise Evropskému parlamentu o vnější dimenzi společné rybářské politiky.

Parlament se schválením všech zásadních součástí návrhu připojil k návrhu Komise, který stanovuje stejné cíle v oblasti udržitelného rybolovu jak pro mezinárodní, tak pro evropské vody.

Zpráva Isabelly Lövinové, poslankyně EP za skupinu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, i přes požadavek na rozšíření působnosti sdělení a na integrovaný pohled zahrnující evropské politiky v oblasti obchodu a rozvoje souhlasí s Komisí ve většině otázek, o nichž sdělení pojednává. Jsou mezi nimi například vypracování systému dokumentace a zjistitelnosti celosvětových úlovků, který má pomoci v boji proti nelegálnímu rybolovu, posílit pravomoci regionálních organizací zabývajících se řízením tohoto odvětví a zvýšit příspěvky na finanční odškodnění, jež majitelé lodí odvádějí ve prospěch zemí, které uzavřely dohodu o partnerství. Rada schválila svůj obecný přístup k tomuto sdělení v březnu 2012 a také ona se s touto politikou Komise v podstatných bodech ztotožnila.