Sökväg

News :: EU:s fiskeriministrar har uppnått en partiell överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden

EU:s fiskeriministrar har uppnått en partiell överenskommelse om Europeiska havs- och fiskerifonden

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Den framtida förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden stod återigen i centrum för ministrarnas diskussioner i rådet den 22 och 23 oktober 2012. Vid sitt möte i Luxemburg kom medlemsstaternas fiskeriministrar fram till en partiell överenskommelse om hur fonden ska användas. Det blev en utdragen diskusson om kommissionens förslag att stöden till flottorna ska upphöra. Till sist kom medlemsstaterna överens om att avveckla skrotningsbidraget med en övergångsperiod som ska pågå till 2017. De kom också överens om att behålla det tillfälliga stödet för upphörande och stödet till motorbyten, men under striktare och mer begränsade villkor.

Villkoren för dessa tre stöd är betydligt striktare i Europeiska havs- och fiskerifonden än i Europeiska fiskerifonden. Stöden kommer att finansieras genom Europeiska havs- och fiskerifondens budget för a) främjande av hållbarhet och resurseffektivitet och b) främjande av ett innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske, vattenbruk och relaterad beredning. Det totala anslaget till varje medlemsstat kommer att begränsas till antingen 6 miljoner euro eller 15 procent, beroende på vilket som är högst.

Kommissionen uppskattar att det högsta möjliga beloppet för dessa stöd kommer att bli mindre än hälften av vad som faktiskt används för motsvarande återgärder i Europeiska fiskerifonden. ”Vårt förslag är förstås mer ambitiöst”, kommenterar Maria Damanaki, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, ”det innebär ett totalstopp för de stöd som tidigare varit så ineffektiva och bidragit till överfiskning och till fiskerinäringens ekonomiska nedgång.”

Kommissionen konstaterar dock att rådet i sin kompromiss åtminstone har behållit större delen av Europeiska havs- och fiskerifondens budget för den föreslagna reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. I reformen ingår att hjälpa fiskerinäringen att bli mer hållbar, framgångsrik och innovativ samtidigt som även vattenbruket främjas. Rådet stödde kommissionens önskemål om en europeisk havs- och fiskerifond. Genom den nya fonden betonas vikten av att förbättra den vetenskapliga rådgivningen och kontrollen, öka selektiviteten, stödja småskaligt kustfiske, innovativa fisketekniker och fiskemetoder samt hållbar utveckling i områden som är beroende av fiske.

I avvaktan på mer information om Europaparlamentets ståndpunkt upprepade kommissionen att dess ursprungliga förslag fortfarande låg på bordet i syfte att uppnå en kompromiss mellan de tre institutionerna.