Navigacijska pot

News :: Svet za ribištvo dosegel delno soglasje o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Svet za ribištvo dosegel delno soglasje o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Prihodnja uredba o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo je bila 22. in 23. oktobra 2012 znova v središču ministrskih razprav na Svetu. Ministri za ribištvo držav članic so na zasedanju v Luxembourgu dosegli delno soglasje o predvideni uporabi sklada. Najprej so udeleženci dolgo razpravljali o predlogu Komisije za ukinitev subvencij za ladjevje. Na koncu so države članice soglašale, da se v prehodnem obdobju do leta 2017 postopno odpravi pomoč za razrez plovil. Strinjale so se tudi z ohranitvijo pomoči za začasno ukinitev in pomoči za zamenjavo motorja, vendar pod strogimi in omejenimi pogoji.

Pogoji za te tri subvencije so v Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo bistveno strožji kot v Evropskem skladu za ribištvo. Plačevale se bodo iz proračuna Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, dodeljenega za (a) spodbujanje trajnosti in učinkovitosti virov ter (b) spodbujanje inovativnega in konkurenčnega ribištva, akvakulture in povezane predelave, ki temeljijo na znanju. Skupni znesek, dodeljen posamezni državi članici, bo omejen na 6 milijonov EUR ali 15 %, pri čemer se dodeli višji od navedenihh zneskov.

Komisija ocenjuje, da bo najvišji mogoči znesek teh subvencij pomenil manj kot polovico sredstev, ki se v Evropskem skladu za ribištvo v resnici uporabijo za te ukrepe. „Seveda je naš predlog ambicioznejši,“ je pripomnila komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki, „saj dokončno ukinja neučinkovite subvencije iz preteklosti, ki so prispevale k prelovu in gospodarskemu nazadovanju ribiškega sektorja.“

Komisija pa vseeno ugotavlja, da kompromis Sveta vsaj ohranja večino proračuna Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za predlagano reformo skupne ribiške politike. Ta reforma vključuje pomoč za večjo trajnost, uspešnost in inovativnost ribiškega sektorja, spodbuja pa tudi akvakulturo. Svet je podprl naklonjenost Komisije Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo, ki bo poudaril potrebo po ukrepih za, na primer, izboljšanje znanstvenega svetovanja in nadzora, večjo selektivnost, podporo malemu obalnemu ribolovu, inovacije pri ribolovnih tehnikah in metodah ter podporo trajnostnemu razvoju območij, odvisnih od ribolova.

Komisija je v pričakovanju nadaljnjih informacij o stališču Evropskega parlamenta poudarila, da je njen prvotni predlog še vedno na mizi, cilj pa je kompromisni sporazum med tremi institucijami.