Ścieżka nawigacji

News :: Rada ds. Rybołówstwa osiągnęła częściowe porozumienie w sprawie EFMR

Rada ds. Rybołówstwa osiągnęła częściowe porozumienie w sprawie EFMR

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Przyszłe rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) było ponownie przedmiotem rozmów ministerialnych podczas posiedzenia Rady w dniach 22 i 23 października 2012 r. Podczas spotkania w Luksemburgu ministrowie odpowiedzialni za rybołówstwo w państwach członkowskich osiągnęli częściowe porozumienie w zakresie sposobu wykorzystania funduszu. Przeprowadzona została długa debata nad propozycją Komisji w sprawie zakończenia dotacji dla flot. Ostatecznie państwa członkowskie wyraziły zgodę na wycofanie pomocy w zakresie złomowania, z okresem przejściowym do 2017 r. Uzgodniły również utrzymanie pomocy w zakresie czasowego zaprzestania działalności i pomocy w zakresie wymiany silnika, przy czym stosowane będą rygorystyczne warunki z ograniczeniami.

Warunki dotyczące tych trzech dotacji są znacznie bardziej rygorystyczne w EFMR niż w Europejskim Funduszu Rybackim. Dotacje te będą pochodzić z budżetu EFMR przyznawanego na: (a) promowanie zrównoważonych działań i efektywnego gospodarowania zasobami oraz (B) wspieranie innowacyjnego, konkurencyjnego rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa w oparciu o doświadczenie. Całkowita kwota przydzielona dla każdego państwa członkowskiego będzie ograniczona do 6 mln EUR lub 15%, zależnie od tego, która kwota jest wyższa.

Komisja szacuje, że maksymalna możliwa wysokość takich dotacji będzie kształtować się poniżej połowy kwoty faktycznie wykorzystywanej na te środki w ramach EFR. „Oczywiście nasza propozycja jest bardziej ambitna”, powiedziała Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa. „Całkowicie kończy z nieefektywnymi dotacjami z przeszłości, które przyczyniały się do przeławiania i pogorszenia stanu gospodarczego sektora rybołówstwa”.

Niemniej jednak Komisja zauważa, że kompromis Rady co najmniej utrzymuje większość budżetu EFMR dla proponowanej reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Reforma ta ma na celu zapewnienie sektorowi rybołówstwa pomocy w celu uzyskania bardziej zrównoważonej pozycji, lepszego prosperowania i większej innowacyjności przy jednoczesnym rozwoju akwakultury. Rada poparła preferowaną przez Komisję koncepcję EFMR, która podkreśla potrzebę stosowania takich środków, jak poprawa doradztwa naukowego i kontroli naukowej, zwiększenie selektywności, wspieranie rybołówstwa łodziowego i przybrzeżnego, innowacyjność w zakresie technik i metod poławiania, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybołówstwa.

W oczekiwaniu na dalsze informacje na temat stanowiska Parlamentu Europejskiego Komisja podkreśliła, że jej początkowa propozycja jest nadal do omówienia, w celu osiągnięcia kompromisowego porozumienia pomiędzy trzema instytucjami.