Kruimelpad

News :: Visserijraad bereikt partiële overeenstemming over EFMZV

Visserijraad bereikt partiële overeenstemming over EFMZV

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) De toekomstige Verordening betreffende het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) was ook in de ministeriële besprekingen in de Raad van 22 en 23 oktober 2012 weer een punt van discussie. Tijdens de vergadering in Luxemburg bereikten de visserijministers van de lidstaten partiële overeenstemming over hoe de fondsen gebruikt moesten worden. Er werd lang en breed gedebatteerd over het voorstel van de Commissie om een einde te maken aan de vlootsubsidies. Uiteindelijk spraken de lidstaten af om de subsidies geleidelijk te laten afnemen in een overgangsperiode tot 2017. Zij kwamen tevens overeen om de steun voor tijdelijke stopzettingen en voor de vervanging van vistuig onder strikte, beperkte omstandigheden voort te zetten.

De voorwaarden voor deze drie subsidies zijn aanzienlijk strenger in het EFMZV dan in het EVF. Zij worden in de EFMZV-begroting gefinancierd uit de posten voor (a) de bevordering van duurzame en doeltreffende hulpbronnen en (b) de stimulering van een innovatieve, competitieve en op kennis gebaseerde visserij, aquacultuur en verwante verwerkingsindustrie. Het totale bedrag voor elke lidstaat bedraagt maximaal 6 miljoen euro of 15 %, afhankelijk van wat hoger is.

De Commissie raamt het plafond voor deze subsidies op minder dan de helft van wat momenteel in het EVF voor deze maatregelen wordt uitgegeven. „Natuurlijk is ons voorstel ambitieuzer”, aldus Commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij Maria Damanaki, „het maakt korte metten met de inefficiënte subsidies uit het verleden, die alleen maar bijdroegen tot overbevissing en tot de economische achteruitgang van de visserijsector.”

Maar, zo stelt de Commissie, het compromis van de Raad behoudt ten minste het merendeel van de EFMZV-begroting voor de voorgestelde hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dankzij deze hervorming wordt de visserijsector duurzamer, welvarender en innovatiever en krijgt tegelijk ook de aquacultuur een duwtje in de rug. De Raad steunde de voorkeur van de Commissie voor een EFMZV dat meer nadruk legt op maatregelen om wetenschappelijke adviezen en controle te verbeteren, de selectiviteit te verhogen en de kleinschalige kustvisserij, innovatieve vangsttechnieken en -methoden en een duurzame ontwikkeling van de van visserij afhankelijke gebieden te ondersteunen.

In afwachting van verdere informatie over het standpunt van het Europees Parlement herhaalde de Commissie dat haar oorspronkelijke voorstel nog altijd op tafel ligt met de bedoeling een compromisovereenkomst tussen de drie instellingen te bereiken.