Navigācijas ceļš

News :: Zivsaimniecības padome panāk daļēju vienošanos par EJZF

Zivsaimniecības padome panāk daļēju vienošanos par EJZF

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Topošā regula par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) kārtējo reizi kļuva par centrālo tēmu ministru diskusijās Padomē, kas notika 2012. gada 22. un 23. oktobrī. Sanāksmē Luksemburgā dalībvalstu zivsaimniecības ministri panāca daļēju vienošanos par to, kā būtu jāizmanto fonda līdzekļi. Ilgas debates izpelnījās Komisijas priekšlikums pielikt punktu flotu subsīdijām. Visbeidzot dalībvalstis vienojās pakāpeniski izbeigt atbalstu kuģu sagriešanai, nosakot pārejas periodi līdz 2017. gadam. Tāpat dalībvalstis vienojās uz laiku aizturēt atbalstu darbības pārtraukšanai un dzinēju nomaiņai, taču tikai ar stingri noteiktiem, ierobežojošiem nosacījumiem.

EJZF ietvaros nosacījumi iepriekšminēto triju veidu subsīdiju saņemšanai ir daudz stingrāki nekā EZF ietvaros. Šīs subsīdijas nāks no EJZF budžeta un tiks piešķirtas (a) ilgtspējības un resursu izmantošanas efektivitātes veicināšanai un (b) inovatīvas, konkurētspējīgas un uz zināšanām balstītas zivsaimniecības, akvakultūras un ar tām saistītās pārstrādes atbalstam. Kopējais piešķīruma apjoms katrai dalībvalstij tiks noteikts vai nu 6 miljonu eiro apmērā vai 15% apmērā, kas ir vairāk.

Komisija lēš, ka maksimālā iespējamā summa šīm subsīdijām būs vairāk nekā uz pusi mazāka nekā tā, kas pašlaik tiek izmantota minēto EZF pasākumu īstenošanai. „Protams, mūsu priekšlikums ir ambiciozāks”, teica Eiropas  Savienības jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki: „tas pieliek treknu punktu neefektīvajām pagātnes subsīdijām, kas daļēji veicināja pārzveju un zvejas sektora ekonomisko lejupslīdi.

Taču, neraugoties uz to, Komisija atzīmē, ka Padomes apņemšanās vismaz aizsargā lielāko daļu EJZF budžeta, kas paredzēts kopējās zivsaimniecības politikas reformu priekšlikuma īstenošanai. Šī reforma ietver palīdzību zvejas sektoram kļūt ilgtspējīgākam, labklājīgākam un invoatīvam, vienlaikus atbalstot akvakultūras attīstību. Padome atbalstīja Komisijas prioritāro tāda EJZF izveidi, kas uzsvērtu tādu pasākumu kā zinātnisko konsultāciju un kontroles uzlabošana, selektivitātes palielināšana nepieciešamību, atbalstot mazapjoma piekrastes zveju, inovācijas zvejas tehnikās un metodes, kā arī atbalstot ilgtspējīgu attīstību tajās jomās, kas atkarīgas no zvejas.

Gaidot turpmāko informāciju par Eiropas Parlamenta pozīciju, Komisija vairākkārt atkārtoja, ka tās sākotnējais priekšlikums joprojām ir spēkā un tā mērķis ir panākt vienošanos starp visām trim institūcijām.