Naršymo kelias

News :: Žuvininkystės taryba pasiekė dalinį susitarimą dėl EJRŽF

Žuvininkystės taryba pasiekė dalinį susitarimą dėl EJRŽF

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Būsimasis reglamentas dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) vėl buvo 2012 metų spalio 22 – 23 d. Taryboje vykusių ministrų diskusijų dėmesio centre. Liuksemburge vykusiame valstybių narių žuvininkystės ministrų susitikime pasiektas dalinis susitarimas dėl fondo naudojimo. Ilgai diskutuota dėl Komisijos pasiūlymo panaikinti laivyno subsidijas. Galiausiai valstybės narės sutarė palaipsniui, iki 2017 metų taikant pereinamąjį laikotarpį, panaikinti atidavimo į metalo laužą pagalbą. Jos taip pat susitarė ir toliau teikti laikino veiklos nutraukimo pagalbą bei pagalbą variklių keitimui, tačiau šioms pagalbos formoms sutarta taikyti griežtas nustatytas sąlygas.

EJRŽF šioms trims subsidijų formoms taikomi žymiai griežtesni reikalavimai nei EŽF. Šios subsidijos bus skiriamos iš EJRŽF biudžeto lėšų (a) skatinant tvarumą ir išteklių naudojimo efektyvumą ir (b) skatinant naujovišką, konkurencingą ir žiniomis pagrįstą žuvininkystę, akvakultūrą bei susijusias apdorojimo sritis. Bendra kiekvienai valstybei narei skirta suma bus ribojama arba maksimalia 6 milijonai eurų suma, arba 15 % riba, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė.

Komisija apskaičiavo, kad didžiausia galima šių subsidijų suma bus dvigubai mažesnė nei dabar šioms EŽF priemonėms skiriama suma. „Žinoma, mūsų pasiūlymu siekiama didesnių tikslų” – teigė Europos Sąjungos jūrų reikalų ir žuvininkystės komisarė Maria Damanaki, „tai visiškai panaikina anksčiau taikytas neveiksmingas subsidijas, kurios prisidėjo prie per didelių sugavimų bei ekonominio žuvininkystės nuosmukio”.

Tačiau Komisija pažymi, kad Tarybos pasiektas kompromisas bent jau išsaugo didžiąją dalį EJRŽF biudžeto siūlomoms bendrosios žuvininkystės politikos reformoms įgyvendinti. Šia reforma siekiama padėti žuvininkystės sektoriui tapti labiau tausojančiu, klestinčiu ir naujovišku, kartu skatinant akvakultūrą. Taryba pritarė Komisijai, kuri teikia pirmenybę EJRŽF, nes taip pabrėžiama būtinybė taikyti priemones, susijusias su mokslinių konsultacijų ir kontrolės gerinimu, selektyvumo didinimu, mažų pakrančių žvejybos bendrijų, žvejybos priemonių ir metodų vystymosi rėmimu bei tvaraus nuo žuvininkystės priklausančių vietovių vystymosi skatinimu.

Kol nėra daugiau informacijos apie Europos Parlamento poziciją, Komisija dar kartą pabrėžė, kad tebegalioja jos pirminis pasiūlymas, siekiant pasiekti kompromisinį susitarimą tarp trijų institucijų.