Navigációs útvonal

News :: A Halászati Miniszterek Tanácsa részleges megállapodást ért el az ETHA-val kapcsolatban

A Halászati Miniszterek Tanácsa részleges megállapodást ért el az ETHA-val kapcsolatban

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (ETHA) szóló jövőbeni rendelet ismét miniszteri szintű megbeszélések középpontja volt a Tanács 2012. október 22-23-i ülésén. A Luxembourgban tartott ülésükön a tagállamok halászati miniszterei részleges megállapodást értek el az alap jövőbeni felhasználásának módjáról. Hosszadalmas vita folyt a Bizottság arra irányuló javaslatáról, hogy szüntessék meg a flottáknak nyújtott támogatásokat. Végül a tagállamok abban állapodtak meg, hogy 2017-ig tartó átmeneti időszakkal fokozatosan kivezetik a selejtezésre nyújtott támogatásokat.

E három támogatási fajta nyújtásának feltételei lényegesen szigorúbbak az ETHA keretében, mint ahogyan az EHA keretében voltak. A támogatások az ETHA költségvetéséből az alábbi célokra juttatott pénzeszközökből származnak: (a) a fenntarthatóság és az erőforrás-hatékonyság elősegítése, valamint (b) az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat, akvakultúra és kapcsolódó feldolgozóipar előmozdítása. Az egyes tagállamoknak juttatható összes támogatás felső határa vagy 6 millió euró, vagy 15% lesz, amelyik a kettő közül a magasabb érték.

A Bizottság becslése szerint e támogatások céljára odaítélhető lehetséges legnagyobb összeg a jelenleg az EHA keretében ezen intézkedések céljára felhasznált összeg felénél kevesebb lesz. „Természetesen javaslatunk ambiciózusabb“; fűzte hozzá Maria Damanaki, a tengeri ügyekért és a halászatért felelős európai biztos, hogy „végérvényesen véget vet a múlt hatékonyságot nélkülöző támogatásainak, amelyek hozzájárultak a túlhalászathoz és a halászati ágazat gazdasági hanyatlásához.“

A Bizottság mindazonáltal megjegyzi, hogy a Tanács által elért kompromisszum legalább megőrzi az ETHA költségvetésének túlnyomó részét a Közös Halászati Politika javasolt reformjának céljaira. E reform körébe tartozik, hogy az akvakultúra felvirágoztatása mellett segítsük a halászati ágazatot abban, hogy fenntarthatóbbá, virágzóvá és innovatívvá váljon. A Tanács támogatta, hogy a Bizottság az ETHA kialakítása során kívánatosnak tartotta olyan intézkedések szükségességének hangsúlyozását, mint a tudományos szakvélemények és ellenőrzés javítása, a szelektivitás növelése, a kisipari part menti halászat támogatása, a halászati technikák és módszerek terén elérendő innováció, valamint a halászattól függő területek fenntartható fejlődésének támogatása.

Az Európai Parlament állásfoglalásáról szóló további információkra várakozva a Bizottság megismételte, hogy kiindulási javaslatát fenntartja azzal a céllal, hogy a három intézmény kompromisszumos megállapodást érjen el.