Navigointipolku

News :: Kalastusneuvosto pääsi osittaiseen yhteisymmärrykseen EMKR:stä

Kalastusneuvosto pääsi osittaiseen yhteisymmärrykseen EMKR:stä

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Tuleva Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) annettava asetus oli jälleen ministerikeskusteluiden keskipisteessä neuvostossa 22. ja 23. lokakuuta 2012. Luxemburgin kokouksessa jäsenvaltioiden kalastuksesta vastaavat ministerit pääsivät osittaiseen sopuun siitä, miten rahastoa tulisi käyttää. Komission laivastotukien lakkauttamista koskevasta ehdotuksesta väiteltiin pitkään. Lopulta jäsenvaltiot sopivat romutustuen vaiheittaisesta lakkauttamisesta siten, että siirtymäkausi kestää vuoteen 2017. Ne hyväksyivät myös toiminnan väliaikaisen keskeyttämisen ja moottorin vaihdon tukemisen jatkamisen, joskin tiukkojen ja rajoitettujen ehtojen puitteissa.

Näitä kolmea tukea koskevat ehdot ovat EMKR:ssä huomattavasti tiukemmat kuin EKTR:ssä. Tuet tulevat EMKR:n budjetista, joka on kohdennettu a) kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden edistämiseen ja b) innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen, vesiviljelyn ja niihin liittyvän jalostuksen edistämiseen. Suurin kullekin jäsenvaltiolle myönnettävä kokonaismäärä on joko 6 miljoonaa euroa tai 15 prosenttia sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi.

Komission arvion mukaan näiden tukien mahdollinen enimmäismäärä on alle puolet siitä, mitä samoihin toimiin käytetään EKTR:ssä. "Tietenkin ehdotuksemme on kunnianhimoisempi", meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki kommentoi. "Se tietää loppua menneisyyden tehottomille tuille, jotka edistivät liikakalastusta ja kalastussektorin taloudellista alamäkeä."

Komissio kuitenkin huomauttaa, että ainakin neuvoston kompromissi säilyttää enimmän osan EMKR:n budjetista yhteisen kalastuspolitiikan ehdotettua uudistusta varten. Uudistukseen kuuluu kalastussektorin avustaminen siten, että siitä tulee kestävämpi, tuottavampi ja innovatiivisempi, ja samalla edistetään vesiviljelyä. Neuvosto tuki komission toivetta sellaisesta EMKR:stä, jossa korostuvat esimerkiksi tarve toimista, joilla parannetaan tieteellistä neuvontaa ja valvontaa, lisätään valikoivuutta, tuetaan pienimuotoista rannikkokalastusta, innovoidaan kalastustekniikoita ja -menetelmiä sekä tuetaan kestävää kehitystä kalastuksesta riippuvaisilla alueilla.

Komissio odottaa lisätietoja Euroopan parlamentin kannasta ja toisti, että sen alkuperäinen ehdotus on vielä pöydällä, jotta voitaisiin päästä kolmen toimielimen väliseen kompromissiin.