Sti

News :: Rådet (fiskeri) indgår en delvis aftale om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Rådet (fiskeri) indgår en delvis aftale om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Den fremtidige forordning vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond blev endnu engang omdrejningspunktet for ministerielle drøftelser i Rådet den 22. og 23. oktober 2012. På mødet i Luxembourg nåede medlemsstaternes fiskeriministre til en delvis aftale om, hvordan fonden bør anvendes. Der var en lang debat om Kommissionens forslag om at sætte en stopper for flere tilskud til fiskeriflåder. Til sidst indvilgede medlemsstaterne i at udfase ophugningsstøtte med en overgangsperiode, der varer indtil 2017. De indvilgede også i at fastholde støtten til midlertidigt ophør og motorudskiftningsstøtte, dog under skærpede, begrænsede omstændigheder.

Betingelserne for disse tre tilskud er betydeligt mere stringente under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond end Den Europæiske Fiskerifond. Disse tilskud vil komme fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds budget, der er allokeret til (a) fremme af bæredygtigt og ressourceeffektivt fiskeri og (b) fremme af innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri, akvakultur og tilhørende processer. Den samlede tildeling til hver enkelt medlemsstat vil blive begrænset til enten EUR 6 mio. eller 15 %, alt efter hvilket giver det højeste beløb.

Kommissionen anslår, at det maksimale mulige beløb til disse tre tilskud skal være mindre end halvdelen af det beløb, der rent faktisk anvendes til disse foranstaltninger i Den Europæiske Fiskerifond. ‘Vores forslag er selvfølgelig mere ambitiøst’, kommenterede Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, ’det sætter en fuldstændig stopper for de tidligere tiders ineffektive støtte, som har bidraget til overfiskeri og den økonomiske svækkelse af fiskerisektoren’.

Ikke desto mindre bemærker Kommissionen, at Rådets løfte i det mindste opretholder størstedelen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds budget til den foreslåede reform af den fælles fiskeripolitik. Denne reform omfatter hjælp til fiskerisektoren med at blive mere bæredygtig, velstillet og innovativ og samtidig booste akvakulturen. Rådet støttede Kommissions ønske om en Europæisk Hav- og Fiskerifond, der vil understrege behovet for foranstaltninger, såsom forbedring af videnskabelig rådgivning og kontrol, øget selektivitet, støtte til kystnært småfiskeri, innovation inden for fiskeriteknikker- og metoder og støtte til den bæredygtige udvikling af områder, der afhænger af fiskeri.

Alt imens Kommissionen afventer yderligere oplysninger om Europa-Parlamentets holdning gentog de, at deres oprindelige forslag stadig er på bordet, med tanke på at nå et kompromis mellem de tre institutioner.