Cesta

News :: Rada pro rybolov dosáhla částečné dohody o Evropském námořním a rybářském fondu

Rada pro rybolov dosáhla částečné dohody o Evropském námořním a rybářském fondu

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Budoucí nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu bylo znovu předmětem jednání ministrů na zasedání Rady ve dnech 22. a 23. října 2012. Ministři členských států zodpovědní za rybolov dosáhli na svém jednání v Lucemburku částečné dohody o způsobu využití tohoto fondu. Vedla se dlouhá diskuse o návrhu Komise na ukončení přidělování dotací rybářskému loďstvu. Nakonec se členské státy dohodly, že ukončí podporu na sešrotování starých plavidel, a to s přechodným obdobím do roku 2017. Shodly se také na tom, že zachovají podporu v případě dočasného zastavení rybolovu a na výměnu motoru, ovšem za přísnějších, omezených podmínek.

V rámci Evropského námořního a rybářského fondu jsou podmínky pro udělení těchto tří dotací výrazně přísnější než u Evropského rybářského fondu. Tyto dotace budou vypláceny z rozpočtu Evropského námořního a rybářského fondu a mají za cíl a) propagovat udržitelný rybolov a účinné využívání rybolovných zdrojů, b) podpořit rybolov, akvakulturu a následné zpracování produktů založené na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech. Maximální výše subvencí přidělených každému členskému státu bude činit buď 6 milionů EUR, anebo 15 %, a to v závislosti na tom, která hodnota bude vyšší.

Komise odhaduje, že celková možná suma pro tyto dotace nedosáhne ani poloviny celkového objemu peněz, které jsou vynakládány v rámci Evropského rybářského fondu. „Náš návrh má samozřejmě vyšší ambice,“ uvedla komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová, „chceme tímto zastavit neúčinné dotace z minulosti, které nesou díl viny na nadměrném rybolovu a hospodářském úpadku rybolovného odvětví.“

Komise nicméně dodává, že kompromis, jehož dosáhla Rada, alespoň ponechává většinu rozpočtu Evropského námořního a rybářského fondu k dispozici pro navrhovanou reformu společné rybářské politiky. Tato reforma zahrnuje pomoc, která má z rybolovu učinit udržitelnější, více prosperující a inovativnější odvětví a zároveň podpořit akvakulturu. Rada podpořila stanovisko Komise, aby se v rámci Evropského námořního a rybářského fondu kladl důraz na nezbytná opatření, jako je zlepšení spolupráce s vědci, důkladnější kontroly, zvýšení selektivity, podpora drobných pobřežních rybářů, inovativní způsoby a postupy rybolovu a podpora udržitelného rozvoje v oblastech, které jsou na rybolovu závislé.

Dokud není znám postoj Evropského parlamentu, připomíná Komise, že její původní návrh je stále ve hře, a že doufá ve shodu všech tří institucí na kompromisní podobě návrhu.