Navigacijska pot

News :: Evropski parlament – Resolucija o malem obalnem ribolovu

Evropski parlament – Resolucija o malem obalnem ribolovu

(23/11/2012) Evropski parlament je mali in obalni ribolov postavil v središče nedavnih razprav o reformi skupne ribiške politike (SRP).

Poslanci Evropskega parlamenta so 22. novembra podprli pobudo o malem in obalnem ribolovu, ki jo je vložil poslanec João Ferreira (GUE-NGL), portugalski član odbora za ribištvo. Mali obalni ribolov je v skladu s to resolucijo v kritičnem položaju, ker kriza ribolovnih virov bolj vpliva na ta mala podjetja, ki trenutno predstavljajo približno tri četrtine ribiškega ladjevja EU (65 000 plovil).

Nedavna študija Evropskega parlamenta je pokazala, da je ladjevje za mali obalni ribolov panoga, ki ustvari približno 55 % vseh delovnih mest na krovu ribiških plovil, proizvede pa le 27 % skupne vrednosti iztovora. Zaposlenost se je med letoma 2000 in 2010 zmanjšala za od 10 do 30 %. Parlament zahteva ribiško politiko, ki bo upoštevala posebne značilnosti ladjevja za mali ribolov. To vključuje ustvarjanje sorazmerno veliko novih delovnih mest in predvsem ribolov s pasivnim orodjem. Tistih nekaj delavk, ki so zaposlene v ribištvu, navadno dela v segmentu malih priobalnih plovil. Parlament v resoluciji zahteva posebne ukrepe za prednostni dostop do virov rib, upravljanje ladjevja, državno pomoč in tržne ukrepe.

Komisija v predlogih za reformo SRP potrjuje pomen malega obalnega ribolova za Evropo. Verjetno bo ta imel največ koristi od reforme ribiške politike, ki bo temeljila na jasni in časovno opredeljeni zavezi upravljanju staležev na ravneh največjih trajnostnih donosov in odpravi zavržkov. Reformni sveženj vsebuje številne ukrepe, ki so posebej koristni za mali obalni ribolov, zlasti dostop do financiranja v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Plovila za mali obalni ribolov lahko v okviru tega sklada pričakujejo intenzivnejšo pomoč (75 % namesto 50 %). Kar zadeva dodelitev finančnih sredstev državam članicam iz skladov, je delež ladjevja za mali obalni ribolov v širšem nacionalnem ladjevju pomembno merilo za povečanje dodelitve teh sredstev. Z resolucijo Evropskega parlamenta se bo dodatno spodbujal pomen malega obalnega ribolova v prihodnjih razpravah o reformi SRP.