Kruimelpad

News :: Europees Parlement - Een resolutie over de kleinschalige visserij

Europees Parlement - Een resolutie over de kleinschalige visserij

(23/11/2012) Het Europees Parlement bracht de kleinschalige kustvisserij onder de aandacht in recente discussies over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB).

Op 22 november steunden de leden van het Europees Parlement een initiatief voor de kleinschalige kustvisserij van het Portugese lid van de Commissie visserij, João Ferreira (GUE-NGL). Volgens deze resolutie verkeert de kleinschalige visserij in een kritische situatie omdat de crisis in de visstand meer impact heeft op deze kleine bedrijven, die momenteel ongeveer driekwart van de Europese vissersvloot uitmaken (65 000 vaartuigen).

Uit een recente studie van het Europees Parlement bleek dat kleinschalige vloten verantwoordelijk zijn voor zo'n 55 % van alle banen aan boord van vissersvaartuigen, terwijl de productie van deze vloten amper 27 % van de totale waarde van de aanlandingen vertegenwoordigt. De werkgelegenheid is tussen 2000 en 2010 met 10 tot 30 % gedaald. Het Parlement wil een visserijbeleid dat rekening houdt met de specifieke eigenschappen van de kleinschalige vloten. Dit betekent dat relatief veel werkgelegenheid moet worden gecreëerd en dat voornamelijk met passief vistuig moet worden gevist. De weinige vrouwelijke werknemers in de visserij zijn vooral werkzaam in het kleinschalige segment. In zijn resolutie vraagt het Parlement om specifieke maatregelen voor een preferentiële toegang tot visbestanden, vlootbeheer, overheidssteun en marktmaatregelen.

In haar voorstellen voor een hervorming van het GVB onderstreept de Commissie het belang van de kleinschalige visserij in Europa. Een hervormd visserijbeleid op basis van een duidelijke, tijdgebonden verplichting om de bestanden op een MDO-niveau te beheren en een einde te maken aan de teruggooipraktijken, zal waarschijnlijk vooral deze kleine bedrijven ten goede komen. Het hervormingspakket bevat meer maatregelen die juist de kleinschalige visserij ten goede komen, in het bijzonder de toegang tot financiering in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Kleinschalige vaartuigen kunnen binnen het EFMZV ook op meer subsidies rekenen (75 % in plaats van 50 %) en bij de financiële toewijzing van fondsen aan de lidstaten is het aandeel van kleinschalige vloten in de bredere nationale vloot een belangrijke parameter om meer financiële middelen toe te wijzen. De resolutie van het Europees Parlement zal helpen het aanzien van de kleinschalige visserij tijdens de komende debatten over de hervorming van het GVB te versterken.