Navigācijas ceļš

News :: Eiropas Parlaments – rezolūcija par mazapjoma zveju

Eiropas Parlaments – rezolūcija par mazapjoma zveju

(23/11/2012) Nesenajās diskusijās par kopējo zivsaimniecības politiku (KZP) Eiropas Parlaments vērsa uzmanību uz mazapjoma un piekrastes zveju.

22. novembrī Eiropas Parlamenta locekļi atbalstīja mazapjoma un piekrastes zvejas iniciatīvu, ar kuru klajā nāca Eiropas Parlamenta deputāts Žoao Fereira (João Ferreira), Eiropas kreiso/ Ziemeļvalstu zaļo kreiso apvienības (GUE-NGL) pārstāvis un Portugāli pārstāvošais PECH komitejas loceklis. Saskaņā ar viņa paziņojumu mazapjoma zveja atrodas kritiskā situācijā resursu krīzes dēļ, kas būtiski ietekmē mazos uzņēmumus, kuri pašlaik pārstāv apmēram trīs ceturtdaļas ES zvejas flotes (65 000 zvejas laivas).

Nesen veiktais Eiropas Parlamenta pētījums parādīja, ka mazapjoma flotes rada apmēram 55% no visām darbavietām uz zvejas kuģiem, vienlaikus nodrošinot 27% no kopējās krastā piestāšanas vērtības. Starp 2000. un 2010. gadu nodarbinātība ir samazinājusies no 10 līdz 30%. Parlaments lūdz izstrādāt zivsaimniecības politiku, kas ņemtu vērā mazapjoma flotu īpašās pazīmes. Tas ietver relatīvi lielu radīto darbavietu skaitu un galvenokārt zveju ar pasīvajiem zvejas rīkiem. Nelielais skaits zivsaimniecībā nodarbināto sieviešu galvenokārt strādā mazapjoma segmentā. Savā rezolūcijā parlamentārieši pieprasa ieviest īpašus pasākumus prioritāras pieejas zivju resursiem noteikšanai, flotu pārvaldību, valsts atbalstu un tirgus pasākumus.

KZP reformas priekšlikumā Komisija apstiprina mazapjoma zivsaimniecību būtisko lomu Eiropā. Šīs zivsaimniecības lielākoties būs ieguvējas saistībā ar lielāko daļu zivsaimniecības politikas reformu, kuras pamatā ir skaidrs un laika ziņā fiksēts pienākums pārvaldīt zivju krājumus MIS līmenī un novērst zivju izmetumus. Reformas paketē ietilpst arī palielināts to pasākumu skaits, kas ir īpaši noderīgi mazapjoma zvejai, un konkrēti - piekļuve Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumam. Mazapjoma zvejas kuģi var sagaidīt arī lielāku atbalsta intensitāti (75% agrāko 50% vietā) no EJZF. Attiecībā uz fonda finansējuma piešķiršanu dalībvalstīm mazapjoma zvejas flotes plašākas nacionālās flotes ietvaros ir svarīgs parametrs finanšu piešķīruma apjoma palielināšanai. Eiropas Parlamenta rezolūcija turpinās atbalstīt mazapjoma zvejsaimniecību profilu nākamo debašu par KZP reformu laikā.