Navigointipolku

News :: Euroopan parlamentti - Päätöslauselma pienimuotoisesta kalastuksesta

Euroopan parlamentti - Päätöslauselma pienimuotoisesta kalastuksesta

(23/11/2012) Euroopan parlamentti otti pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen esille viimeaikaisissa keskusteluissa yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuksesta.

Euroopan parlamentin jäsenet tukivat 22. marraskuuta kalatalousvaliokunnan portugalilaisen jäsenen João Ferreiran (GUE-NGL) aloitetta pienimuotoisesta ja rannikkokalastuksesta. Tämän päätöslauselman mukaan pienimuotoisen kalastuksen tilanne on kriittinen, sillä resurssikriisi on vaikuttanut eniten pienyrityksiin, jotka edustavat tällä hetkellä noin kolmea neljäsosaa EU:n kalastuslaivastosta (65 000 venettä).

Tuore Euroopan parlamentin tutkimus osoitti, että pienet laivastot luovat noin 55 prosenttia kaikista kalastusalusten työpaikoista, mutta tuottavat vain 27 prosenttia maihintuonnin kokonaisarvosta. Työllisyys on laskenut 10–30 prosenttia vuosina 2000–2010. Parlamentti kaipaa kalastuspolitiikkaa, jossa huomioidaan pienten laivastojen erityispiirteet. Näitä ovat suhteellisen korkea työpaikkojen luomisaste ja kalastus lähinnä passiivisilla pyydyksillä. Kalastuksen parissa työskentelee vain vähän naisia, ja he ovat yleensä piensektorin palveluksessa. Parlamentti peräänkuuluttaa päätöslauselmassaan erityistoimia ensisijaisen vesialueille pääsyn, laivaston hallinnoinnin, julkisen tuen ja markkinatoimenpiteiden osalta.

YKP:n uudistusta koskevissa ehdotuksissaan komissio lujittaa pienimuotoisen kalastuksen tärkeyttä Euroopassa. Pienimuotoinen kalastus hyötyy todennäköisesti eniten uudistetusta kalastuspolitiikasta, joka perustuu selkeään ja aikasidonnaiseen velvoitteeseen hyödyntää kalakantaa kestävän enimmäistuoton tasolla ja lopettaa poisheittäminen. Uudistuspakettiin on lisätty toimia, joista hyötyy etenkin pienimuotoinen kalastus, varsinkin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tuen saavutettavuuden osalta. Pienillä aluksilla on myös odotettavissa suurempi tuki-intensiteetti (75 prosenttia 50 prosentin sijaan) EMKR:ssä. Mitä tulee varojen kohdentamiseen jäsenvaltioille, pienimuotoisten laivastojen osuus kansallisesta laivastosta on tärkeä tekijä osoitettavien varojen lisäämisessä. Euroopan parlamentin päätöslauselma nostaa pienimuotoisen kalastuksen profiilia seuraavissa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta käytävissä keskusteluissa.