Sti

News :: Parlamentet – en beslutning om småfiskeri

Parlamentet – en beslutning om småfiskeri

(23/11/2012) Parlamentet har bragt småfiskeri og kystfiskeri frem i lyset i de seneste drøftelser om en reform af den fælles fiskeripolitik.

Den 22. november støttede Parlamentets medlemmer et initiativ vedrørende småfiskeri og kystfiskeri, der var fremsat af parlamentsmedlem João Ferreira (GUE-NGL), et portugisisk medlem af Fiskeriudvalget. Ifølge denne beslutning er småfiskeri i en kritisk situation, fordi krisen har en større indvirkning på disse mindre virksomheder, som p.t. udgør omkring tre fjerdele af EU’s fiskerflåde (65 000 både).

En nylig undersøgelse fra Europa-Parlamentet viste, at små flåder skaber omkring 55 % af alle jobs om bord på fiskerbåde, men producerer blot 27 % af den samlede værdi af landingen. Beskæftigelsen er faldet mellem 10 og 30 % i perioden 2000 til 2010. Parlamentet ønsker en fiskeripolitik, der tager højde for de små flåders særlige karakteristika. Dette omfatter relativ høj jobskabelse og for det meste fiskeri med passive redskaber. De få kvindelige arbejdere inden for fiskerierhvervet er generelt ansat i dette segment. I sit forslag beder Parlamentet om særlige foranstaltninger for præferenceadgang til fiskeressourcerne, flådeforvaltning, offentlig støtte og markedsforanstaltninger.

I sine forslag til en reform af den fælles fiskeripolitik bekræfter Kommissionen vigtigheden af de små flåder i Europa. De vil sandsynligvis drage størst fordel af en reformeret fiskeripolitik baseret på en tydelig og tidsbunden forpligtelse til at forvalte lagre på MSY-niveauer og eliminere udsmid. Reformpakken indeholder et øget antal foranstaltninger, der er særligt anvendelige for småfiskeri, særligt adgang til finansiering under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Små skibe kan også forvente en større grad af hjælp (75 % i stedet for 50 %) under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Som ved den finansielle allokering af midler til medlemsstaterne er andelen af små flåder i den større nationale flåde et vigtigt parameter for at øge den finansielle allokering. Europa-Parlamentets beslutning vil derudover booste småfiskeriets profil i de kommende debatter om reformeringen af den fælles fiskeripolitik.