Cesta

News :: Evropský parlament přijal usnesení o drobném rybolovu

Evropský parlament přijal usnesení o drobném rybolovu

(23/11/2012) Evropský parlament při svém nedávném projednávání reformy společné rybářské politiky (SRP) vyzdvihl otázku drobného a pobřežního rybolovu.

Dne 22. listopadu podpořili poslanci Evropského parlamentu iniciativu o drobném a pobřežním rybolovu, kterou předložil poslanec João Ferreira (Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice) z Portugalska, člen Výboru pro rybolov. V tomto usnesení se uvádí, že se drobný rybolov ocitl v kritické situaci, protože na malé podniky, které v současnosti představují asi tři čtvrtiny veškerého rybářského loďstva EU (65 000 lodí), těžce dolehla krize rybolovných zdrojů.

Nedávno provedená studie Evropského parlamentu prokázala, že loďstvo drobných rybářů tvoří asi 55 % pracovních míst na palubách všech rybářských plavidel, ale produkuje jen 27 % celkové hodnoty všech vykládek. Mezi lety 2000 a 2010 klesla zaměstnanost o 10 až 30 %. Parlament vyzývá k vytvoření takové rybářské politiky, která zohlední zvláštní rysy drobného rybolovu. Má vést také k tvorbě poměrně velkého množství pracovních míst a upřednostnit rybolov prováděný pasivními lovnými zařízeními. Ženy, které beztak pracují v oblasti rybolovu v malém počtu, zpravidla zaměstnávají subjekty drobného rybolovu. Ve svém usnesení Parlament požaduje podniknutí zvláštních kroků v oblasti preferenčního přístupu k rybolovným zdrojům, řízení loďstva a veřejné podpory, ale také tržních opatření.

Význam drobného rybolovu pro Evropu potvrdila ve svých návrzích reformy společné rybářské politiky i Komise. Z reformované politiky rybolovu, která se zakládá na jasných a časově vymezených povinnostech udržovat rybí populaci na úrovni odpovídající maximálnímu udržitelnému výnosu a zamezit výmětům, by měli mít největší prospěch právě drobní rybáři. Reformní balíček obsahuje velké množství opatření, jejichž užitečnost ocení zejména drobní rybáři, především pak přístup k finančním zdrojům Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF). V rámci tohoto fondu budou také malé rybářské lodě požívat vyšší míry podpory (75 % namísto 50 %). Při přidělování finančních prostředků fondu jednotlivým členským státům bude významným parametrem pro zvýšení přidělené částky podíl plavidel drobných rybářů na širším vnitrostátním loďstvu. Usnesení Evropského parlamentu navíc dále zviditelní otázku drobných rybářů při dalších diskusích o reformě společné rybářské politiky.