Navigációs útvonal

News :: Döntő jelentőségű megállapodás a Közös Halászati Politika reformjáról

Döntő jelentőségű megállapodás a Közös Halászati Politika reformjáról

(30/05/2013) Az Európai Bizottság üdvözölte a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament között a Közös Halászati Politika (KHP) reformja tárgyában elért döntő jelentőségű megállapodást.

A megállapodás a Simon Coveney, mezőgazdasági, élelmiszerügyi és tengerügyi miniszter által vezetett ír elnökség és az Európai Parlament részéről Ulrike Rodust előadó között zajló tárgyalássorozat eredménye, amelyben a Bizottság végig a tárgyalások facilitátoraként vett részt. Az utolsóként megoldandó kérdések az alábbi négy kulcsterülethez kapcsolódtak: a legnagyobb fenntartható hozam, a visszadobásokra vonatkozó tiltás, a regionálissá tétel és a flottakapacitás kezelése.

Maria Damanaki, a tengeri ügyekért és a halászatért felelős európai biztos elismerően szólt a széles körű változásokról, valamint a megállapodás elérése érdekében alkalmazott hozzáállásról: „Ez a megállapodás történelmi jelentőségű a halászati és az akvakultúra-ágazat minden szereplője számára. Gyökeresen át fogjuk alakítani az európai halászat működését. Nagyon hálás vagyok személy szerint az Európai Parlament főtárgyalójának, Ulrike Rodust asszonynak, valamint Simon Coveney miniszter úrnak elhivatottságukért és a megállapodás érdekében tett kitartó erőfeszítéseikért. Köszönettel tartozom a Miniszterek Tanácsának és az Európai Parlamentnek is azért, hogy a tárgyalások során mindvégig nyitott és kiegyensúlyozott hozzáállást tanúsítottak.”

A megreformált politika mindenen átívelő célja a túlhalászat megszüntetése és a halászat környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból fenntarthatóvá tétele. A reformok célja a fenntartható ágazati növekedés támogatása, foglalkoztatási lehetőségek megteremtése a part menti területeken, és végezetül az EU polgárainak ellátása egészséges és fenntartható halkínálattal.

Az új politika főbb elemei:

  • A halállományok fenntartható szintek fölé emelése a visszadobás – a nem kívánt halak tengerbe történő visszadobása – betiltásával, a halászati flottakapacitás hatékonyabb kezelésével, valamint tudományos szakvéleményen alapuló halászati lehetőségek meghatározásával.
  • Nemzetközi felelősség – Az EU nemzetközi szinten is ugyanazokat az elveket fogja alkalmazni a fenntarthatóságra és a halállományok és tengeri biológiai sokféleség megőrzésére. Az EU külföldi partnereivel közösen lép majd fel a jogellenes halászat ellen és a túlzott kapacitás csökkentése érdekében.
  • A kisipari halászat támogatása. A megreformált KHP 2022-ig kiterjeszti a tagállamok azon jogát, hogy a partvonaluktól számított 12 tengeri mérföldre terjedő területen korlátozzák a halászatot.
  • Decentralizált irányítás – A reformok nagyobb hangsúlyt helyeznek a decentralizált döntéshozatalra, és az EU szorosan együttműködik majd a regionális hatóságokkal és érintettekkel a kellően hatékony irányítás biztosítása érdekében.

A következő lépések

Az új politika szakpolitikai szinten történő jelenlegi elfogadásával a következő hónapokban a véglegesítésre és a hivatalos elfogadásra kerül sor. A folyamat része lesz a Tanács általi jóváhagyás, majd az Európai Parlament előtti második felvetés.

A folyamat befejeztével az új politika 2014. január 1-jén lép majd hatályba, az új szabályok fokozatos bevezetésével.