Navigacijska pot

News :: Prelomni dogovor o reformi skupne ribiške politike

Prelomni dogovor o reformi skupne ribiške politike

(30/05/2013) Evropska komisija je pozdravila prelomni dogovor Sveta ministrov in Evropskega parlamenta o reformi skupne ribiške politike (SRP).

Dogovor je bil dosežen po številnih razgovorih med irskim predsedstvom, ki jih je vodil minister za kmetijstvo, prehrano in pomorstvo Simon Coveney, in Evropskim parlamentom, ki ga je zastopala poročevalka Ulrike Rodust. Komisija je imela pri tem vlogo posrednika. Treba se je bilo dogovoriti še o štirih nerešenih vprašanjih, in sicer cilju največjega trajnostnega donosa, prepovedi zavržkov, regionalizaciji in upravljanju zmogljivosti ladjevja.

Evropska komisarkaza pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je pohvalila obsežne spremembe in sprejeti pristop za dosego dogovora: „Gre za zgodovinski korak za vse udeležence na področju ribištva in akvakulture. Korenito bomo spremenili način ribolova v prihodnosti. Zelo sem hvaležna gospe Rodust in ministru Coveneyju za njuno predanost in vztrajna prizadevanja za dosego dogovora. Prav tako bi se rada zahvalila Svetu ministrov in Evropskemu parlamentu za njun odprt in uravnotežen pristop skozi celotni pogajalski postopek.“

Splošni cilj reformirane politike je ustaviti prekomerni ribolov ter zagotoviti okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost ribištva. Cilji reform so podpirati trajnostni razvoj sektorja in ustvarjati delovna mesta na obalnih območjih, da bi državljanom EU zagotovili zdravo in trajnostno preskrbo z ribami.

Glavni elementi nove politike vključujejo:

  • zvišanje staležev rib nad trajnostne ravni s prepovedjo zavržkov – prakse metanja neželenih rib nazaj v morje –, boljše upravljanje zmogljivosti ribiškega ladjevja in določitev ribolovnih možnosti na podlagi znanstvenih nasvetov;
  • mednarodno odgovornost – EU bo sprejela enaka načela trajnosti ter ohranjanja staležev rib in morske biološke raznovrstnosti na mednarodni ravni. Sodelovala bo s partnerji v tujini za preprečevanje nezakonitega ribolova in zmanjšanje presežne zmogljivosti;
  • podporo malemu ribolovu. Reformirana skupna ribiška politika (SRP) podaljšuje pravico držav članic, da omejijo ribolov na območju 12 morskih milj od obale, do leta 2022;
  • decentralizirano upravljanje – z reformami se krepi poudarek na decentraliziranem odločanju in EU bo tesno sodelovala z regionalnimi organi in zainteresiranimi stranmi ter tako zagotovila trdno upravljanje.

Naslednji koraki

Nova politika, ki je zdaj dogovorjena na politični ravni, bo dokončno oblikovana in uradno sprejeta v naslednjih mesecih. To bo vključevalo potrditev Sveta, ki ji bo sledilo drugo branje v Evropskem parlamentu.

Po dokončanju tega procesa bo nova politika začela veljati do 1. januarja 2014, pri čemer se bodo nova pravila začela izvajati postopoma.