Navigačný riadok

News :: Rada pre rybné hospodárstvo: o krok bližšie k reforme spoločnej rybárskej politiky

Rada pre rybné hospodárstvo: o krok bližšie k reforme spoločnej rybárskej politiky

(15/05/2013) Ministri prijali revíziu mandátu, ktorou sa umožní ďalšia etapa rokovaní írskeho predsedníctva s Európskym parlamentom o reforme spoločnej rybárskej politiky.

Komisárka Damanakiová hovorí:

„Rada urobila veľký krok vpred a naozaj sa pokúsila priblížiť sa k stanovisku Európskeho parlamentu s cieľom dosiahnuť kompromis. Myslím si, že dohoda je možná, a dúfam, že môžeme v rámci írskeho predsedníctva uzavrieť dohodu v prvom čítaní. Je potrebná rýchla dohoda, ktorá môže Komisii poskytnúť príležitosť sústrediť sa na problémy súvisiace s vykonávaním.

Potrebujeme vyriešiť praktické aspekty a zároveň musíme pomáhať našim rybárom prispôsobiť sa novej situácii, pretože táto reforma bude predstavovať radikálnu zmenu v spôsobe rybolovu. Nášmu rybárstvu a jeho správe musíme poskytnúť plnú podporu. Myslím si, že v dnešné ráno prinášame pozitívne správy, a dúfam, že v nasledujúcich týždňoch dokážeme spolu s Parlamentom a Radou pracovať na postupe, ktorý uľahčí dosiahnutie dohody v prvom čítaní.“