Navigatsioonitee

News :: Kalanduse nõukogu: oleme ühise kalanduspoliitika reformile samm lähemal

Kalanduse nõukogu: oleme ühise kalanduspoliitika reformile samm lähemal

(15/05/2013) Ministrid nõustusid muudetud volituse andmisega, et hõlbustada järgmist etappi eesistujariigi Iirimaa ja Euroopa Parlamendi vahelistes läbirääkimistes, mis käsitlevad ühise kalanduspoliitika reformi.

Volinik Damanaki:

„Nõukogu on teinud suuri edusamme ning püüdnud igati Euroopa Parlamendiga ühist keelt ja kompromissi leida. Ma usun, et kokkulepet on võimalik saavutada, ja loodan, et saame esimese lugemise Iirimaa eesistumisperioodi jooksul lõpule viia. Vajame kiiret kokkulepet, mis võimaldaks komisjonil poliitika rakendamisega seotud küsimustele keskenduda.

Peame praktilistele probleemidele lahenduse leidma ja samas aitama oma kaluritel uue olukorraga kohaneda, sest see reform muudab meie kalapüügiviisi põhjalikult. Peame oma kalandussektorit ja haldusasutusi igati toetama. Ma usun, et tänahommikused uudised on head, ja loodan, et saame lähinädalatel parlamendi ja nõukoguga tihedat koostööd teha ning hõlbustada esimesel lugemisel kokkuleppeni jõudmist.”