Sti

News :: Rådet for Fiskeri: Et skridt nærmere reformen af den fælles fiskeripolitik

Rådet for Fiskeri: Et skridt nærmere reformen af den fælles fiskeripolitik

(15/05/2013) Ministrene har vedtaget et revideret mandat for at lette det næste trin i forhandlingerne mellem det irske formandskab og Europa-Parlamentet vedrørende reformen af den fælles fiskeripolitik.

Kommissær Damanaki sagde:

”Rådet har taget et flot skridt i den rigtige retning og har virkelig forsøgt at nærme sig Europa-Parlamentets holdning med henblik på at finde et kompromis. Jeg tror, det er muligt at nå frem til en aftale, og jeg håber, vi kan nå til enighed ved førstebehandlingen under det irske formandskab. Vi har brug for en hurtig aftale, og det kan give Kommissionen mulighed for at fokusere på forhold vedrørende implementeringen.

Vi skal løse de praktiske spørgsmål, og samtidig skal vi hjælpe vores fiskere med at tilpasse sig til den nye situation, for det er en radikal ændring af den måde, vi fisker på. Vi skal yde al mulig støtte til vores fiskerisektor og vores administrationsenheder. Jeg mener, vi har positive nyheder her til morgen, og jeg håber, at vi i de kommende uger kan arbejde sammen med Parlamentet og Rådet med henblik på at fremme proceduren med at nå frem til en aftale ved førstebehandlingen.”