Cesta

News :: Rada pro zemědělství a rybolov – další pokrok v reformě společné rybářské politiky

Rada pro zemědělství a rybolov – další pokrok v reformě společné rybářské politiky

(15/05/2013) Ministři schválili nový mandát, který usnadní další kolo jednání irského předsednictví Rady s Evropským parlamentem o reformě společné rybářské politiky.

Komisařka Damanakiová to okomentovala slovy:

„Rada učinila další významný pokrok a usilovala o sblížení vlastního postoje s postojem Evropského parlamentu a o nalezení kompromisu.Věřím, že najdeme řešení vyhovující všem stranám, a doufám, že se během irského předsednictví podaří dospět k dohodě v prvním čtení. Dohodu je třeba uzavřít co nejdříve, aby se Komise mohla věnovat otázkám souvisejícím s prováděním právních předpisů.

Musíme se zaměřit na praktické záležitosti a zároveň pomoci rybářům v EU, aby se přizpůsobili novým podmínkám, protože tato úprava zásadně změní realitu rybolovu. Sektoru rybolovu v EU i orgánům zodpovědným za tuto politiku musíme poskytnout veškerou podporu. Myslím, že se jedná o dobrou zprávu, a doufám, že v dalších týdnech dokážeme s Parlamentem a Radou spolupracovat, a zajistit tak, že ohledně reformy dosáhneme dohody v prvním čtení.“