Sökväg

News :: Fiskeriministrarnas möte i rådet: ett steg närmare reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

Fiskeriministrarnas möte i rådet: ett steg närmare reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

(15/05/2013) Ministrarna har antagit ett reviderat mandat för att underlätta nästa steg i förhandlingarna mellan det irländska ordförandeskapet och Europaparlamentet om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

Kommissionsledamoten Maria Damanaki:

”Rådet har tagit ett stort steg framåt och verkligen försökt närma sig Europaparlamentets ståndpunkt för att nå en kompromiss. Jag tror att en överenskommelse är möjlig och hoppas att vi kan enas efter första behandlingen under det irländska ordförandeskapet. Vi behöver en överenskommelse snabbt – det kan ge kommissionen möjlighet att fokusera på frågor kring genomförandet.

Vi behöver lösa de praktiska frågorna och samtidigt hjälpa våra yrkesfiskare att anpassa sig till den nya situationen, eftersom det rör sig om en radikal förändring av vårt sätt att fiska. Vi måste ge allt stöd vi kan till fiskerinäringen och fiskerimyndigheterna. Jag tror vi har fått goda nyheter denna förmiddag och hoppas att vi under kommande veckor kan arbeta tillsammans med parlamentet och rådet så att vi når fram till en överenskommelse efter första behandlingen.”