Sökväg

News :: Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken: framsteg i rådet

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken: framsteg i rådet

(24/04/2013) EU-ländernas fiskeriministrar möttes i Luxemburg den 22 april för att diskutera den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning. Diskussionerna koncentrerades till tre punkter som det irländska ordförandeskapet presenterat för ministrarna: 1) en överenskommelse om tidsplanen för att slutföra förhandlingarna med Europaparlamentet, med målet att nå en politisk överenskommelse till sommaren, 2) utrymme för flexibilitet i viktiga frågor (maximalt hållbart uttag, förbud mot att kasta fisk överbord, regionalisering, förvaltning av flottans kapacitet), 3) hanteringen av institutionella frågor med anknytning till fleråriga planer.

Kommissionsledamoten Maria Damanaki stödde det irländska ordförandeskapets satsning på att nå en överenskommelse så snart som möjligt och delade bedömningen att ett samförstånd är möjligt. Diskussionen var mycket positiv och ordförandeskapet kunde konstatera att det fått ministrarnas stöd för sin syn på förhandlingarna. Vid nästa möte i rådet i maj väntas man kunna utvärdera resultatet av förhandlingarna med Europaparlamentet med målet att nå en politisk överenskommelse.

Mer information

Framsteg i den interinstitutionella dialogen om förslaget till en reform av den gemensamma fiskeripolitiken