Navigacijska pot

News :: Reforma SRP: napredek v Svetu

Reforma SRP: napredek v Svetu

(24/04/2013) Svet za ribištvo se je 22. aprila sestal v Luxembourgu, kjer so člani izmenjali mnenja o osnovni uredbi o skupni ribiški politiki. Razprave so bile osredotočene na tri vprašanja, ki jih je irsko predsedstvo postavilo ministrom: (1) dogovor o časovnem okviru za končanje pogajanj z EP, da bi bil politični dogovor dosežen še pred poletjem; (2) stopnje prožnosti v zvezi s ključnimi vprašanji (največji trajnostni donos, prepoved zavržkov, regionalizacija, upravljanje zmogljivosti flote); (3) kako se lotiti institucionalnih vprašanj, povezanih z večletnimi načrti.

Komisarka Damanakijeva je podprla prizadevanja irskega predsedstva za čimprejšnji sporazum in se strinjala z oceno, da je zbližanje stališč mogoče. Predsedstvo je po koncu razprave, ki je bila zelo konstruktivna, lahko ugotovilo, da so ministri podprli njegov pristop k pogajanjem. Na naslednjem zasedanju Sveta v maju naj bi ocenili rezultate pogajanj z EP za dosego političnega dogovora.

Več informacij

Napredek medinstitucionalnega dialoga v zvezi s predlogom reforme SRP