Cale de navigare

News :: Reforma PCP: progrese în cadrul Consiliului

Reforma PCP: progrese în cadrul Consiliului

(24/04/2013) Consiliul în domeniul Pescuitului s-a întrunit în Luxemburg în data de 22 aprilie, când a avut loc un schimb de opinii privind Regulamentul de bază al Politicii comune în domeniul pescuitului. Discuţiile au fost canalizate în jurul a trei întrebări adresate de preşedinţia irlandeză miniştrilor: (1) înţelegerea privind termenul de încheiere a negocierilor cu PE, cu scopul de a ajunge la un acord politic până la vară; (2) limitele flexibilităţii în chestiuni cheie (randamentul maxim durabil, interdicţia capturilor aruncate înapoi în mare, regionalizarea, gestionarea capacităţii flotei); (3) modalitatea de abordare a chestiunilor instituţionale legate de planurile multianuale.

Comisarul Damanaki a sprijinit eforturile preşedinţiei irlandeze de a ajunge la o înţelegere cât mai curând posibil şi a împărtăşit ideea că este posibilă o convergenţă a poziţiilor. Discuţia a fost pozitivă, permiţând preşedinţiei să concluzioneze că miniştrii au aprobat abordarea sa în cadrul negocierilor. Se aşteaptă ca următoarea întrunire a Consiliului, ce va avea loc în luna mai, să evalueze rezultatul negocierilor cu PE, în vederea ajungerii la un acord politic.

Mai multe informaţii

Dialog inter-instituţional ce oferă progrese în ceea ce priveşte propunerea de reformă a PCP