Ścieżka nawigacji

News :: Reforma WPRyb: postępy Rady

Reforma WPRyb: postępy Rady

(24/04/2013) Dnia 22 kwietnia w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, podczas którego omawiano rozporządzenie podstawowe wspólnej polityki rybołówstwa. Dyskusje skupiły się na trzech kwestiach przedłożonych ministrom przez prezydencję irlandzką, a mianowicie na: (1) porozumieniu w sprawie terminu zakończenia negocjacji z PE w celu uzyskania porozumienia politycznego do lata; (2) marginesach elastyczności w zasadniczych sprawach (takich jak maksymalny podtrzymywalny połów, zakaz odrzutów, regionalizacja, zarządzanie zdolnością połowową floty); (3) potencjalnych rozwiązaniach kwestii instytucjonalnych związanych z planami wieloletnimi.

Komisarz Damanaki poparła wysiłki prezydencji irlandzkiej na rzecz osiągnięcia porozumienia w możliwie najkrótszym czasie i zgodziła się z oceną, zgodnie z którą zbieżność stanowisk jest możliwa. Dyskusja miała bardzo pozytywny charakter i pozwoliła prezydencji wywnioskować, że ministrowie skłonni są poprzeć jej podejście w negocjacjach. W ramach kolejnego, majowego posiedzenia Rady powinno dojść do oceny wyników negocjacji z PE z perspektywą osiągnięcia politycznego porozumienia.

Więcej informacji

Międzyinstytucjonalny dialog umożliwiający dokonanie postępów w sprawie wniosku o zreformowanie WPRyb