Kruimelpad

News :: GVB-hervorming: vorderingen in de Raad

GVB-hervorming: vorderingen in de Raad

(24/04/2013) De Raad van Visserijministers kwam op 22 april bijeen in Luxemburg, waar van gedachten werd gewisseld over de basisverordening van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De debatten draaiden rond drie vragen van het Ierse voorzitterschap aan de ministers: (1) overeenkomst over de tijdlijn van afronding van de onderhandelingen met het EP, teneinde voor de zomer tot een politiek akkoord te komen; (2) flexibiliteitsmarges inzake de belangrijkste kwesties (MDO, teruggooiverbod, regionalisering, beheer van de vlootcapaciteit); (3) aanpak van de institutionele kwesties in verband met de meerjarenplannen.

Commissaris Damanaki steunde de inspanningen van het Ierse voorzitterschap om zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen en zij was het ermee eens dat convergerende standpunten zeker mogelijk zijn. Het was een uiterst positief debat en het voorzitterschap kwam dan ook tot de conclusie dat de ministers het met zijn aanpak van de onderhandelingen eens waren. Tijdens de volgende vergadering van de Raad in mei zullen de ministers naar verwachting de resultaten van de onderhandelingen met het EP beoordelen, om uiteindelijk tot politieke overeenstemming te komen.

Verdere inlichtingen

Voortgang met de interinstitutionele dialoog over voorstel inzake hervorming GVB