Navigācijas ceļš

News :: KZP reforma – progress Padomes līmenī

KZP reforma – progress Padomes līmenī

(24/04/2013) 22. aprīlī Luksemburgā notika zivsaimniecības padomes sanāksme, kurā norisinājās viedokļu apmaiņa par kopējās zivsaimniecības politikas pamatregulu. Diskusiju galvenais objekts bija trīs jautājumi, kurus Īrijas prezidentūra izvirzīja atbildīgajiem ministriem, proti: (1) vienošanās par laika grafiku sarunu noslēgšanai ar EP, lai līdz vasarai panāktu politisku vienošanos; (2) elastīguma robežas saistībā ar galvenajiem jautājumiem (MIS, zivju izmetumu aizliegums, reģionalizācija, flotes kapacitātes pārvaldība); (3) kā risināt institucionālus jautājumus saistībā ar daudzgadu plāniem.

Komisāre Damanaki atbalstīja Īrijas prezidentūras centienus panākt vienošanos pēc iespējas drīzākā laikā un piekrita, ka pozīciju apvienošana ir iespējama. Diskusija norisinājās ļoti pozitīvā gaisotnē un ļāva prezidentūras pārstāvjiem secināt, ka ministri sarunās atbalsta viņu ieteikto pieeju. Nākamajā Padomes sanāksmē maijā plānots izvērtēt sarunu ar EP rezultātu politiskās vienošanās panākšanas kontekstā.

Sīkāka informācija

Attīstās starpinstitūciju dialogs par KZP reformu