Naršymo kelias

News :: BŽP reforma: Tarybos darbo pažanga

BŽP reforma: Tarybos darbo pažanga

(24/04/2013) Liuksemburge balandžio 22 d. posėdžiavo Žuvininkystės taryba ir jos nariai diskutavo dėl pagrindinio bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reglamento. Buvo nagrinėjami trys klausimai, kuriuos ministrams pateikė ES Tarybai pirmininkaujanti Airija: (1) susitarimas dėl termino, kada turi būti baigtos derybos su EP, kad iki vasaros būtų pasiektas politinis susitarimas; (2) galimi kompromisai svarbiausiais klausimais (dėl didžiausio tausią žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio priegaudos išmetimo į jūrą draudimo, regionalizavimo, laivyno pajėgumo valdymo); (3) institucijų problemos dėl daugiamečių planų.

Komisarė Maria Damanaki parėmė ES Tarybai pirmininkaujančios Airijos pastangas kaip galima greičiau pasiekti susitarimą ir pritarė požiūriui, kad pozicijas suderinti įmanoma. Diskusijos buvo labai naudingos, o pirmininkaujanti šalis padarė išvadą, kad ministrai pritarė jos pozicijai dėl derybų. Kito gegužės mėnesį vyksiančio Tarybos posėdžio metu tikimasi įvertinti derybų su EP rezultatus ir pasiekti politinį susitarimą.

Daugiau informacijos

Tarp institucijų tęsiasi diskusijos dėl BŽP reformos pasiūlymo