Cesta

News :: Reforma společné rybářské politiky: pokrok v jednání s Radou

Reforma společné rybářské politiky: pokrok v jednání s Radou

(24/04/2013) Na schůzi Rady pro rybolov 22. dubna v Lucemburku proběhla výměna názorů ohledně základního nařízení upravujícího společnou rybářskou politiku. Diskuse se soustředila na tři tematické okruhy, které ministrům předložilo irské předsednictví: 1) dohoda na lhůtě, do kdy by měla být uzavřena jednání s Evropským parlamentem, aby bylo možné dosáhnout politické dohody do léta; 2) míra pružného přístupu v klíčových otázkách (maximální udržitelný výnos, zákaz výmětů, regionalizace, správa kapacity plavidel); 3) řešení institucionálních problémů spojených s víceletými plány.

Komisařka Damanakiová podpořila úsilí irského předsednictví o co nejdřívější dosažení dohody a shodla se s ním i v tom, že vzájemné sblížení postojů je možné. Diskuse byla velmi přínosná a předsednictví mohlo na jejím základě konstatovat, že ministři podpořili přístup, jejž předsednictví při jednáních prosazovalo. Očekává se, že Rada na své příští, květnové schůzi zhodnotí výsledky jednání s Evropským parlamentem, aby se pokusila o dosažení politické dohody.

Bližší informace

Interinstitucionální dialog na cestě k uzavření dohody o návrhu reformy SRP