Navigatsioonitee

News :: Ühise kalastuspoliitika reform – edusammud nõukogus

Ühise kalastuspoliitika reform – edusammud nõukogus

(24/04/2013) Kalanduse nõukogu kohtus 22. aprillil Luksemburgis, kus vahetati mõtteid ühise kalanduspoliitika aluspõhimõtete üle. Aruteludes keskenduti kolmele küsimusele, mille eesistujariik Iirimaa ministritele esitas: 1) Euroopa Parlamendiga läbirääkimiste ajakava kooskõlastamine, eesmärgiga saavutada suveks poliitiline lepe; 2) põhiprobleemide (maksimaalne jätkusuutlik saagikus, saagi vette tagasi laskmise keelustamine, valitsemistavade piirkondlikuks muutmine, püügivõimsuse haldamine) paindlikkuse määrad; 3) mitmeaastaste kavadega seotud institutsiooniliste probleemide lahendamine.

Volinik Damanaki toetas eesistujariigi Iirimaa püüdeid jõuda võimalikult kiiresti kokkuleppeni ning nõustus hinnanguga, et seisukohti on võimalik ühtlustada. Arutelu oli väga tulemuslik – eesistujariik sai sellest järeldada, et ministrid kiitsid Iirimaa läbirääkimisteks võetud vaatepunkti heaks. Mais toimuval järgmisel kalanduse nõukogu kohtumisel soovitakse hinnata parlamendiga peetud läbirääkimiste tulemusi ja eesmärk on jõuda poliitilise kokkuleppeni.

Rohkem teavet

Edusammud institutsioonidevahelises arutelus ühise kalanduspoliitika reformi ettepaneku üle