Sti

News :: CFP-reformen: fremskridt i Rådet

CFP-reformen: fremskridt i Rådet

(24/04/2013) Fiskerirådet mødtes i Luxembourg den 22. april, hvor der blev udvekslet synspunkter vedrørende den fælles fiskeripolitik (grundforordningen). Drøftelserne var koncentreret omkring tre spørgsmål, som det irske formandskab fremsatte over for ministrene: (1) aftale om tidsrammen til afslutning af forhandlinger med Europa-Parlamentet med henblik på at opnå en politisk aftale inden sommer, (2) fleksibilitetsmarginer vedrørende centrale forhold (maksimal bæredygtig fangst, udsmidningsforbud, regionalisering, styring af flådekapacitet), (3) hvordan man skal tage fat på de institutionelle anliggender vedrørende flerårlige planer.

Kommissær Damanaki støttede det irske formandskabs bestræbelser på at nå en aftale så hurtigt som muligt og delte opfattelsen af, at det er muligt at opnå overensstemmelse i holdningerne. Drøftelsen var meget positiv og gjorde det muligt for formandskabet at konkludere, at ministrene havde støttet dets tilgang til forhandlingerne. På det næste rådsmøde i maj forventes det, at resultatet af forhandlingerne med Europa-Parlamentet vil blive vurderet med henblik på at nå en politisk aftale.

Yderligere oplysninger

Interinstitutionel dialog i gang om reformforslaget vedrørende CFP