Ścieżka nawigacji

News :: Komisarz Maria Damanaki otwiera nowe centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury podczas Seafood Expo

Komisarz Maria Damanaki otwiera nowe centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury podczas Seafood Expo

(24/04/2013) Dziś Maria Damanaki, europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, odwiedziła doroczną wystawę Seafood Exposition w Brukseli, podczas której otworzyła nowe internetowe Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (EUMOFA).

Centrum monitorowania to ogólnoeuropejskie interaktywne narzędzie internetowe, które oferuje najbardziej aktualne dane na temat ilości, wartości i ceny produktów rybołówstwa i akwakultury na całej długości łańcucha dostaw, od momentu rozładowania w porcie po wyłożenie w sklepowych ladach chłodniczych. Dzięki aktualnym informacjom na temat cen i tendencji rynkowych producenci będą mieli większą możliwość zaspokojenia popytu, zwiększając w ten sposób wartość rynkową swoich produktów.
 
Dla każdego, kto chce znać tendencje rynkowe i czynniki pobudzające rozwój rynku produktów rybołówstwa lub akwakultury, centrum monitorowania stanie się nieodzownym narzędziem pracy”, zapewniła komisarz Damanaki. Komisarz dodała: „Dziś liczy się wartość produkcji, nie jej ilość. Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu uzbrajamy podmioty gospodarcze w dokładne informacje rynkowe w czasie rzeczywistym”.
 
Centrum codziennie otrzymuje najświeższe informacje o produkcji od podmiotów operujących na szczeblu lokalnym po europejski, a także udostępnia dane dotyczące importów, eksportów i tendencji w zakresie konsumpcji. Narzędzie to w jednej lokalizacji przegrupowuje informacje, które wcześniej były rozproszone oraz udostępniane w różnych formatach i językach. Jest ono wielojęzyczne, przyjazne dla użytkownika i dostępne nieodpłatnie.
 
Dla przykładu, wystarczą trzy kliknięcia, by uzyskać ceny dorsza z początku kwietnia w ponad 14 lokalizacjach w 7 krajach europejskich. Równie łatwo można sprawdzić ceny hurtowe pstrąga z końca marca we Francji, we Włoszech i Hiszpanii albo ceny detaliczne w czterech dowolnie wybranych krajach. Wystarczą 4 kliknięcia, by sprawdzić, kto w ciągu ostatnich 5 lat był głównym dostawcą krewetki gwinejskiej. Na tej samej zasadzie posortowanie głównych europejskich eksporterów małych gatunków pelagicznych do Hiszpanii według ilości czy ceny, nie stanowi większej trudności. Proste wyszukiwanie pozwoli uzyskać podstawowe informacje na temat tego, co się łowi, hoduje, importuje lub konsumuje w określonym obszarze. Parametry każdego wyszukiwania można zachować, by otrzymywać dostosowane do potrzeb zaktualizowane wyniki tygodniowo, miesięcznie lub przy każdorazowym logowaniu w witrynie.
 
Centrum monitorowania powstało dzięki pracy Komisji Europejskiej, by ułatwiać podmiotom gospodarczym, organizacjom pozarządowym i decydentom planowanie strukturalne i proces podejmowania decyzji. Każdy użytkownik może otrzymać spersonalizowane wyniki dostosowane do własnych określonych zainteresowań lub preferencji.
Centrum ma za zadanie wspierać transparentność i stabilność rynku, ułatwiać producentom identyfikowanie nowych możliwości rynkowych, a także optymalizować wartość produkcji. To z kolei powinno pomóc odsunąć się od strategii produkcyjnych opartych wyłącznie na ilości, a tym samym przyczynić się do uzyskania równowagi społecznej, gospodarczej i środowiskowej.
 
Nad obsługą i zarządzaniem EUMOFA czuwa Komisja Europejska. Natomiast dane dostarczane są przede wszystkim przez władze publiczne państw członkowskich i instytucji europejskich.

Więcej informacji

EUMOFA