Navigācijas ceļš

News :: Komisāre Damanaki izstādē „Seafood Expo” atklāj jaunu zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centru

Komisāre Damanaki izstādē „Seafood Expo” atklāj jaunu zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centru

(24/04/2013) Šodien Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki apmeklēja ikgadējo Briseles „Seafood” izstādi, kuras laikā atklāja jauno Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tiešsaistes novērošanas centru (EZAPNC).

Novērošanas centrs ir interaktīvs ES mēroga tīmekļa instruments, kas piedāvā jaunākos datus par zivsaimniecības un akvakultūras produktu apjomu, vērtību un cenu visā piegādes ķēdē no brīža, kad produkti tie izkrauti ostā, līdz brīdim, kad tie tiek izvietoti lielveikalu plauktos. Savlaicīga informācijas saņemšana par cenām un tirgus tendencēm ļaus ražotājiem labāk veidot pieprasījumam atbilstošu piedāvājumu, tādējādi palielinot savas produkcijas tirgus vērtību.
 
Ja vēlaties iepazīt tirgus tendences un tirgus virzītājspēkus attiecībā uz savvaļas vai audzētām jūras veltēm, Tirgus novērošanas centrs ir instruments tieši jums" sacīja komisāre Damanaki, un turpināja: „šodien būtisks ir nevis ražošanas apjoms, bet produkcijas vērtība. Ar šo moderno instrumentu mēs nodrošināsim tirgus ekonomiskos dalībniekus ar precīzu, reāllaikā balstītu tirgus informāciju”.
 
Novērošanas centra dati tiek katru dienu atjaunināti, papildinot informāciju par produkciju gan lokālā, gan ES mēroga līmenī, iekļaujot datus par importu, eksportu un patēriņa tendencēm. Šis instruments vienuviet apkopo informāciju, kas agrāk bija izkliedēta pa dažādiem avotiem un pieejama dažādos formātos un valodās. Novērošanas centra dati pieejami vairākās valodās, instruments ir ērts lietošanā un izmantojams bez maksas.
 
Tā, piemēram, ar trim klikšķiem jūs varat uzzināt mencu cenas aprīļa sākumā 14 tirdzniecības vietās 7 Eiropas valstīs. Tieši tikpat vienkārši jūs varat atrast, kādas bija foreļu vairumtirdzniecības cenas marta beigās Francijā, Itālijā un Spānijā vai arī mazumtirdzniecības cenas četrās izvēlētajās valstīs. Galvenos ES tropisko garneļu piegādātājus var noskaidrot ar 4 klikšķiem. Tāpat var uzzināt arī, kuri ir galvenie mazo pelāģisko zivju sugu eksportētāji uz Spāniju, kā arī eksporta apjomu un produktu cenu. Ja vēlaties uzzināt, ko mēs zvejojam, audzējam, importējam vai ēdam kādā konkrētā vietā, jūs vienkāršā veidā varat iegūt galvenos skaitļus ar vienkāršas meklēšanas palīdzību. Jūs varat saglabāt jebkurus meklēšanas parametrus, lai iegūtu saskaņotus un atjauninātus iknedēļas vai ikmēneša datus, vai arī saglabāt datus, lai tie būtu pieejami ikreiz, kad atgriežaties šajā interneta vietnē.
 
Novērošanas centru izveidoja Eiropas Komisija, lai atvieglotu strukturālo plānošanu un lēmumu pieņemšanu ekonomikas sektora iesaistītajiem, NVO un rīcībpolitikas izstrādātājiem. Katrs lietotājs var iegūt rezultātus, kas pielāgoti konkrētajām interesēm un prioritātēm.
Sagaidāms, ka instruments sniegs atbalstu tirgus caurskatāmībā un stabilitātē un ļaus ražotājiem identificēt jaunas iespējas tirgū un optimizēt produkcijas vērtību. Savukārt visam iepriekšminētajam vajadzētu ļaut atteikties no ražošanas stratēģijām, kas balstītas tikai uz apjomu, tādējādi nodrošinot ieguldījumu sociālajā, ekonomiskajā un vides ilgtspējībā.
 
EZAPNC vada un pārvalda Eiropas Komisija. Datus galvenokārt sniedz dalībvalstu oficiālās iestādes un Eiropas institūcijas.

Sīkāka informācija

EUMOFA