Sökväg

News :: Framsteg i den interinstitutionella dialogen om förslaget till en reform av den gemensamma fiskeripolitiken

Framsteg i den interinstitutionella dialogen om förslaget till en reform av den gemensamma fiskeripolitiken

(17/04/2013) Just nu pågår trepartssamtal mellan Europaparlamentet, det irländska ordförandeskapet för rådets räkning och kommissionen. Målet är att nå en överenskommelse om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Fyra möten har ägt rum och ytterligare fyra är inplanerade under april och maj.

Trepartssamtal anordnas som ett led i medbeslutandeförfarandet i syfte att underlätta en kompromiss mellan parlamentets och rådets ståndpunkter. De är centrala för att institutionerna ska kunna närma sig varandra.

De första trepartssamtalen användes för en allmän bedömning av förslaget och en diskussion om respektive ståndpunkter. Vid de kommande mötena kommer förslaget att ses över på nytt med syftet att nå en kompromissöverenskommelse mellan ”medlagstiftarna”, dvs. parlamentet och rådet. Kommissionens roll är att underlätta samtalen. Trepartssamtalen väntas bana väg för en politisk överenskommelse innan det irländska ordförandeskapet avslutas.