Cale de navigare

News :: Dialog inter-instituţional ce oferă progrese în ceea ce priveşte propunerea de reformă a PCP

Dialog inter-instituţional ce oferă progrese în ceea ce priveşte propunerea de reformă a PCP

(17/04/2013) Între Parlamentul European (PE), preşedinţia irlandeză ce reprezintă Consiliul şi Comisie au loc reuniuni trilaterale, în vederea stabilirii unei înţelegeri privind reforma Politicii Comune în domeniul Pescuitului (PCP). Au avut loc deja patru întruniri, alte patru fiind programate în lunile aprilie şi mai.

Reuniunile trilaterale sunt organizate ca şi parte din procesul de co-decizie pentru a facilita un compromis între poziţiile PE şi Consiliului. Acestea sunt esenţiale în armonizarea poziţiilor instituţiilor.

Primele reuniuni trilaterale au fost organizate pentru o evaluare generală a propunerii şi pentru un schimb de opinii privind poziţiile instituţiilor. În cadrul întrunirilor viitoare, propunerea va fi evaluată din nou, cu scopul de a ajunge la o înţelegere de compromis între „co-legislatori”, PE şi Consiliu. Comisia are rol de facilitare. Se aşteaptă ca reuniunile trilaterale să deschidă calea către un acord politic înainte de încheierea mandatului preşedinţiei irlandeze.