Kruimelpad

News :: Voortgang met de interinstitutionele dialoog over voorstel inzake hervorming GVB

Voortgang met de interinstitutionele dialoog over voorstel inzake hervorming GVB

(17/04/2013) Het Europees Parlement (EP), het Ierse voorzitterschap namens de Raad en de Commissie houden momenteel verscheidene trialogen met het oog op een akkoord over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Vier bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden en vier andere zijn gepland voor april en mei.

De trialogen worden in het kader van het medebeslissingsproces georganiseerd om eenvoudiger een compromis tussen de standpunten van het EP en de Raad te kunnen bereiken. Zij zijn essentieel om de standpunten van de instellingen nader tot elkaar te brengen.

De eerste trialogen werden gebruikt om een algemeen oordeel van het voorstel te kunnen vormen en de verschillende standpunten te kunnen uitwisselen. In de komende bijeenkomsten zal het voorstel opnieuw worden bekeken, nu om compromisovereenkomsten te bereiken tussen de 'medewetgevers', het Europees Parlement en de Raad. De Commissie speelt een faciliterende rol. De trialogen zouden de weg vrij moeten maken om nog vóór het einde van het Ierse voorzitterschap tot een politiek akkoord te komen.