Navigācijas ceļš

News :: Attīstās starpinstitūciju dialogs par KZP reformu

Attīstās starpinstitūciju dialogs par KZP reformu

(17/04/2013) Trīspusējās sarunas starp Eiropas Parlamentu (EP), Īrijas prezidentūras pārstāvjiem, kuri pārstāv Padomi, un Komisiju attīstās ar mērķi panākt vienošanos par kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu. Notikušas jau četras tikšanās, un plānotas vēl četras tikšanās aprīlī un maijā.

Trīspusējās sarunas tiek organizētas kā daļa no kopīgo lēmumu pieņemšanas procesa ar mērķi panākt kompromisu starp EP un Padomes viedokļiem. Tas ir galvenais aspekts, lai savstarpēji pielāgotu institūciju pozīcijas konkrētajos jautājumos.

Pirmās trīspusējās sarunas tika izmantotas vispārējai priekšlikuma apspriešanai un viedokļu apmaiņai par sarunu dalībnieku pozīcijām. Turpmākajās sanāksmēs priekšlikums tiks izskatīts atkārtoti ar mērķi panākt kompromisa vienošanos starp tiem, kas kopīgi izstrādā likumus, proti, EP un Padomi. Komisijai ir veicinoša loma. Sagaidāms, ka trīspusējās sarunas bruģēs ceļu uz politisku vienošanos vēl pirms Īrijas prezidentūras termiņa beigām.