Naršymo kelias

News :: Tarp institucijų tęsiasi diskusijos dėl BŽP reformos pasiūlymo

Tarp institucijų tęsiasi diskusijos dėl BŽP reformos pasiūlymo

(17/04/2013) Norėdamos pasiekti susitarimą dėl bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reformos, trys institucijos – Europos Parlamentas (EP), Tarybai pirmininkaujanti Airija ir Komisija tęsia tarpusavio diskusijas. Keturi susitikimai jau įvyko ir dar keturi numatyti balandžio – gegužės mėnesiais.

Diskusijos tarp trijų institucijų yra bendro sprendimų priėmimo proceso dalis. Jomis siekiama padėti EP ir Komisijai rasti kompromisą ir suderinti institucijų pozicijas.

Pirmosios diskusijos tarp trijų institucijų vyko siekiant bendrai įvertinti pasiūlymą ir pateikti nuomones apie institucijų pozicijas. Kitų susitikimų metu pasiūlymas bus vėl peržiūrėtas, siekiant kompromisinio susitarimo tarp teisės aktų leidėjų – EP ir Komisijos. Komisija turi užtikrinti, kad viskas vyktų sklandžiai. Tikimasi, kad diskusijos tarp trijų institucijų padės pasiekti politinį susitarimą iki Airijos pirmininkavimo pabaigos.