Navigointipolku

News :: Toimielinten välinen vuoropuhelu YKP:n uudistuksesta etenee

Toimielinten välinen vuoropuhelu YKP:n uudistuksesta etenee

(17/04/2013) Euroopan parlamentti, neuvoston puheenjohtajavaltio Irlanti ja Euroopan komissio käyvät parhaillaan kolmikantaneuvotteluja päästäkseen yksimielisyyteen yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistusta koskevista ehdotuksista. Osapuolet ovat tähän mennessä kokoontuneet neljä kertaa, ja huhti- ja toukokuun aikana on määrä pitää vielä neljä kokousta.

Kolmikantaneuvottelut järjestetään osana yhteispäätösmenettelyä, ja niiden tavoitteena on helpottaa kompromissien aikaan saamista Euroopan parlamentin ja neuvoston kantojen välillä. Neuvottelut ovat ratkaisevia toimielinten kantojen lähentämiseksi toisiinsa.

Ensimmäisissä kolmikantaneuvotteluissa keskityttiin arvioimaan yleisesti ehdotuksia ja vaihtamaan näkemyksiä kannoista. Tulevissa kokouksissa ehdotuksia tarkastellaan uudelleen kompromissisopimuksen aikaan saamiseksi lainsäätäjien eli Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Komissio toimii neuvotteluissa välittäjänä. Kolmikantaneuvottelujen odotetaan viitoittavan tietä poliittisen yksimielisyyden saavuttamiselle ennen Irlannin puheenjohtajakauden päättymistä.